TALABALAR IJODIDAN

U KUNLAR YODI…

images

Ikki narsa qolur shaksiz abadiy, Botirning shavkati, dononing so’zi. A.Firdavsiy Ota-bobolarimiz yillar davomida o’z  ona yurtini e’zozlab kelganlar. Qolaversa, istiqlol sharofati bois biz tinch, obod va ozod jannatmonand yurtda yashash baxtiga muyassar bolganmiz. Bizning bu farovon hayotimiz zamirida esa necha-necha mard, jasur, vatanparvar insonlarning mehnati bor. Yurtimizning ana shunday jasoratli farzandlaridan biri Qiziriq tumani “Buyuk kelajak” mahallasida yashab o’tgan Xurram ...

Batafsil »

Hakim Termiziy

Al-Hakim-at-Termiziy4(1)

Biz tug’ilib o’sgan ko’hna diyorimiz dunyoga ne-ne mutafakkirlarni, donishmandlarni, ma’naviyati buyuk komil insonlarni tarbiyalab berdi. Kamolotda yuksak shaxslardan Hofiz-ul Qur’on va olim, mashhur mutasavvuf, muhaddis Hakim Termiziy o’z davrida diniy va falsafiy bilimlarni chuqur egallab, dunyo hikmatlarini to’la o’zlashtirdi.Barcha insonlarni bu hikmatlardan bahramand etib, ezgulikka chorladi. Natijada “al-Hakim”, ya’ni “(borliqdagi) hikmatni egallagan zot” nomi bilan tanilganlar.            Manbalarga qaraganda u ...

Batafsil »

(ingliz tili)

Untitled-18

Boshlang’ch sinflarda xorijiy tillar (ingliz tili)ni o’qitishni yana mukammallashtirish Shuni unutmaslik kerakki kelajagimiz poydevori bilim dargohlarida yaratiladi, boshqacha  aytganda xalqimizning ertagi kuni qanday bo’lishi farzandlarimizning bugun qanday ta’lim va tarbiya olishiga bog’liq” O’zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti I. A. Karimov Mustaqillik yillarda xalq farovonligini oshirish va o’sib kelayotgan yosh avlodni har tomonlama barkamol bo’lib voyaga yetishlarini ta’minlash sohasida yurtimizda qisqa davrda ...

Batafsil »

Ekalogik madaniyatni

78878787

EKALOGIK MADANIYATNI YUKSALTIRISH “Insoniyatning  ustozi – Ona tabiatdir. Tabiat uni izlaganlariga xazinalarini ochadi, ko’z quvonchi, aql nuri va qalb pokligini baxsh etadi” Alfred. B. Strit Biz yashab turgan tevarak atrof, uyimiz, ish, o’qish joyimiz hamma-hammasi  mehribonligi, saxiyligi jihatidan  Onamizga qiyoslangan tabiatning bir bo’lagi hisoblanadi. Haqiqatan, tabiatimiz juda sahiy, qo’li ochiq. U bizdan shuncha bergan ne’matlari evaziga hech narsa talab qilmaydi, ...

Batafsil »